Mesta Grunnundersøkelser

Mesta Grunnundersøkelser er en egen avdeling med lang erfaring på geoteknikk og utfører en rekke ulike typer oppdrag knyttet til geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser over hele landet.

Grunnundersøkelser

Vi har stor fleksibilitet, kort leveringstid på feltundersøkelser samt et stort fokus på kundens behov. Mesta har flere nye borerigger med kunnskapsrike og erfarne borledere og prosjekt-team.

Geoteknisk laboratorium

Vi har et sømløst samarbeid med gode geotekniske laboratorium og kan tilby leveranse av hele prosessen fra feltundersøkelser inkludert prøvetagning til analyser og ferdig skrevet datarapport.

Geoteknisk rådgivning

Sammen med våre samarbeidspartnere kan Mesta Grunnundersøkelser levere et komplett tilbud med rådgivning, laboratorietjenester og data-/geoteknisk rapportering etter kundens behov.

Om oss

Vi har stor fleksibilitet, kort leveringstid på feltundersøkelser samt et stort fokus på kundens behov. Mesta har flere nye borerigger med kunnskapsrike og erfarne borledere og prosjekt-team.

Våre borledere er DNV sertifiserte i henhold til NS 8020 og vi kan forsikre at utførelsen av undersøkelsene gjøres i henhold til beste praksis.

Mesta med sitt landsdekkende nettverk både på vei og bane tar seg av alle de praktiske aspekter ved grunnundersøkelsen, slik at du som kunde kan fokusere på fag.

Geotekniske analyser og grundige grunnundersøkelser er avgjørende før en konstruksjon starter, da de gir innsikt i jordens egenskaper og de geologiske forholdene på et sted. Disse analysene danner grunnlaget for å identifisere og implementere geotekniske løsninger som grunnforsterkning og skråningsstabilitetstiltak.

En integrert tilnærming som kombinerer grundige analyser, passende løsninger og materialvalg er nøkkelen for stabile og holdbare konstruksjoner. Dette kan Mesta Grunnundersøkelser hjelpe deg med. Vi utfører oppdrag i hele Norge.

Våre referanser