GEOTEKNISK LABORATORIUM

Geotekniske analyser og grundige grunnundersøkelser er avgjørende før konstruksjon starter, da de gir innsikt i jordens egenskaper og det geologiske forholdet på et sted. Vi har et sømløst samarbeid med gode geotekniske laboratorium og kan tilby leveranse av hele prosessen fra feltundersøkelser inkludert prøvetagning til analyser og ferdig skrevet datarapport.

Vi kan tilby:

Har du behov for en analyse?

Mesta Grunnundersøkelser har et sømløst samarbeid med gode geotekniske laboratorium. 

Vi kan tilby leveranse av hele prosessen fra feltundersøkelser inkludert prøvetagning til analyser og ferdig skrevet datarapport.