Om oss

Vi har stor fleksibilitet, kort leveringstid på feltundersøkelser samt et stort fokus på kundens behov. Mesta Grunnundersøkelser utfører oppdrag i hele Norge.

Mesta Grunnundersøkelser

Med nesten 200 års erfaring er Mesta Norges ledende entreprenørkonsern innen drift og vedlikehold av vei. I tillegg sitter vi på lang erfaring og spisskompetanse innen anlegg, elektro og spesialproduksjon. Mesta utfører anleggs- og vedlikeholdsoppdrag for statlige, kommunale og private kunder over hele landet.

Mesta Grunnundersøkelser er en egen avdeling med lang erfaring på geoteknikk og utfører en rekke ulike typer oppdrag knyttet til geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser over hele landet.

Vi har stor fleksibilitet, kort leveringstid på feltundersøkelser samt et stort fokus på kundens behov.

Mesta har flere nye borerigger med kunnskapsrike og erfarne borledere og prosjekt-team.

Våre borledere er DNV sertifiserte i henhold til NS 8020 og vi kan forsikre at utførelsen av undersøkelsene gjøres i henhold til beste praksis.

Mesta med sitt landsdekkende nettverk både på vei og bane tar seg av alle de praktiske aspekter ved grunnundersøkelsen, slik at du som kunde kan fokusere på fag.

For jobb i forbindelse med jernbane har Mesta Grunnundersøkelser egne HSV/LSF ressurser for trygg og effektiv gjennomførelse av prosjekt.

Om Mesta

Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offentlige og private kunder.

Vi er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig samfunnsoppdrag: Vi får folk fram. Mesta har over 1700 ansatte som hver dag jobber for å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele landet. Selskapet omsetter for over 4,5 milliarder kroner årlig. Mesta er eid av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Samfunnsansvar og sikkerhet

Mesta har et stort samfunnsansvar. Om vi ikke gjør jobben vår skikkelig, kan mennesker settes i fare.

I tillegg medfører all produksjonsvirksomhet i Mesta faremomenter. Mye av arbeidet foregår på eller langs trafikkerte veier, i høyden, i fjell eller under vann.

Dette ansvaret tar vi på største alvor. Vi jobber kontinuerlig for å holde standarden på alt vi gjør så høy som mulig, og jobber systematisk med å styrke kompetanse innen sikkerhet. I tillegg evaluerer og reviderer vi alle sikkerhetsplaner kontinuerlig. Alle ansatte og innleide mannskaper er også pålagt å gjennomføre sikkerhetskurs før de kan arbeide på, langs eller ved vei. Mesta stiller samme sikkerhetskrav til underleverandørene som til egne ansatte.

I Mesta går hensyn til liv, helse og sikkerhet foran alle andre hensyn.

Ansvar for miljøet

Klima og miljø er vår tids største utfordring. Vi vet at vi har et stort ansvar for å redusere belastningen vår på miljøet, og vi jobber hele tiden med å redusere utslipp og skader.

Gjennom en årlig rapportering til CO2 Focus ser vi at Mesta stadig gjør store reduksjoner i påvirkningen vi har på miljøet.

Anleggsvirksomhet kan i seg selv være miljøbelastende. Vår målsetting er å redusere miljøpåvirkningene vi er ansvarlig for så mye som mulig. Dette innebærer blant annet at vi bruker kjøretøyer og maskiner som er basert på ny, utslippsfri teknologi.

Iso-sertifiseringer

Mesta er sertifisert i henhold til ISO:14001 og ISO:9001, og arbeider systematisk med miljø- og kvalitetsledelse.

NS-EN ISO 14001:2015 – ledelsessystem for miljø

Mesta er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015. Det er et synlig bevis på at vi jobber med miljøstyring, og at all virksomhet i Mesta skal gjennomføres med tanke på å beskytte miljøet. Vi skal også forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning.

NS-EN ISO 9001:2015 – ledelsessystem for kvalitet

Mesta er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, og tilfredsstiller internasjonale krav til god kvalitetsledelse. Vårt ledelsessystem for kvalitet og miljøstyring er prosessorientert, og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Systemet er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet- og miljøledelse.